header image

 

V pátek 8. 9. jsme vyrazili celá škola na krásnou procházku směr Petrovice. Počasí nám přálo a sluníčko svítilo. FOTO

4. září 2023 začal nový školní rok. Ve škole jsme přivítali nové prvňáčky, kterých máme v počtu 20 dětí, ve druhé třídě také 20 dětí a třetí třída 18 dětí. V matěřské školce v Mařence je 14 předškoláků a u Jeníčků je zatím 23 dětiček. FOTO

Máme rozdané vysvědčení, rozloučili jsme se s našimi třeťáky, kteří nás opouštějí a prázdniny začínají 🙂 FOTO

Ve středu 28. července byla 9 našich předškoláků z Mařenky a 7 předškoláků z velhartické školy pasováno na školáky. Po vystoupení Mařenek se dětí ujala jejich budoucí paní učitelka, která si pro děti připravila putování za pohádkovými postavičkami v podobě překážkové dráhy. Nakonec si každý došel bránou pro odznáček školáka. Po pasování proběhl společný táborák. Pět statečných se odvážilo zůstat na přespávání v Mařence. Udělali jsme si dobrou véču v podobě hranolek a před spinkáním se vydaly na tajuplnou výpravu za světluškami. Za celou noc neukápla ani slzička a celé jsme to zakončili vydatnou snídaní, za kterou děkujeme všem maminkám. ☺️ FOTO

Ve čtvrtek 29. června jsme zakončili náš celoroční program „Cvičíme se Sokolem“. Vydali jsme se na polodenní výlet v okolí Hlavňovic, na jehož cestě jsme našli dva poklady. První byl ukrytý u našich skřítků – medaile a sladkost. A druhý na hřišti – sáček s míčkem a pracovním listem. FOTO

Z úterka na středu (27.-28.6) jsme přespávali ve škole. Začalo to stopovanou, při které děti plnily úkoly a na konci našly sladký poklad. K večeři jsme si opekli buřty a potom jsme si ve škole  sami upekli sladký perník na ráno k snídani. Čekání na tmu jsme si zkrátili hrami v tělocvičně a diskotékou. Vrcholem večera byla stezka odvahy, kterou zvládly všechny děti. Důkazem je Listina statečných, kam se všichni podepsali. Po nabitém programu následovala pohádka na dobrou noc. Den se krásně vydařil, užili jsme si to. FOTO

V pátek 23. června jsme se vydali na Kašperské Hory. První zastávkou bylo Středisko environmentální výchovy NP Šumava. Zde byl pro nás připraven program na téma ,,Jak si housenka pletla kabátek“. Venku jsme si vyzkoušeli proměnu housenky v motýla, skládali jsme puzzle, sbírali jsme hmyz atd. V učebně jsme si poslechli pohádku O housence, vymalovali jsme si   obrázek motýlka a zahráli jsme si spoustu her. Poté jsme se prošli na náměstí, kde nás čekala sladká odměna – nanuk. Další zábavnou zastávkou bylo dětské hřiště, kde jsme si chvíli pohráli. Nakonec jsme navštívili Muzeum Šumavy, kde nás nejvíce zajímala zvířátka. Přestože místy drobně pršelo, výlet jsme si naplno užili. 🙂 FOTO

V pátek 23. 6. jsme se dočkali školního výletu. 🙂 Navštívili jsme hrad Kašperk, kde jsme zhlédli prohlídku a korunovační klenoty. Poté jsme vyrazili procházkou do Kašperských Hor, kde jsme měli prohlídku moto muzea. Celý den se nám vydařil. FOTO

V úterý 13. června se všechny děti z mateřské školy proměnili v cyklisty a vydali se na spanilou jízdu. Začínali jsme u školy, kde jsme celou jízdu odstartovali cinkáním zvonků a zvoláním“hurá“. Postupně jsme se přesunuli na hřiště, kde nás čekali soutěže na kolech (kroužení kolem hřiště, slalom, přejíždění přes prkno, přes dřevěnou houpačku). Jako správní závodníci jsme na konci dostali medaile a sladkou odměnu v podobě nanuka. FOTO

FOTO