header image

 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR dojde ke změně organizace

zápisu do 1. tříd ZŠ. Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy

k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021

se v naší škole uskuteční zápis ve dnech  7. dubna 2020 a  8. dubna 2020 (od 14 h. do 17 h.)

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní

zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a další požadované

dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy (wp.skolahlavnovice.info).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

  1. osobním podáním – vyplněnou „ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a další

        požadované dokumenty přineste osobně do školy, nebo je v obálce s nápisem

        „Zápis do ZŠ “ vhoďte do poštovní schránky na budově Obecního úřadu Hlavňovice;

  1. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);
  2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail
  3. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);
  4. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42 Kolinec.

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy wp.skolahlavnovice.info, neboť se situace neustále vyvíjí. Pokud by do zahájení zápisu došlo ještě k dalším změnám, budeme Vás informovat právě prostřednictvím webových stránek.

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice,

MŠ Hlavňovice je od 18. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala Vás prosím o domácí spolupráci. Zatím to vypadá spíše tak, že uzavření škol nebude bohužel na krátkou dobu. Proto prosím pomáhejte dětem se zadanými úkoly, procvičujte látku, úkoly vypracovávejte s dětmi  postupně , rozvrženě po celou dobu uzavření škol. Spojte se prosím se svými třídními učitelkami pomocí emailu, který jsme Vám zaslali..! Věřím, že vše společně zvládneme. Přeji Všem hodně zdraví, trpělivosti a pochopení. Se mnou můžete komunikovat pomocí školního emailu.

Mgr. Milan Matouš, řed. školy

 

16. 3.  2020  …..   Stále ještě nemáme  všechny emailové kontakty . Dejte to do pořádku…Děkuji …..MM

Na základě  Mimořádného opatření Ministersva zdravotnictví ČR bude

 

OD 11. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

ZŠ HLAVŇOVICE VČETNĚ ŠD.

 

ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY (Vchod do  ZŠ, wp.skolahlavnovice.info).

 

 

  1. 3. 2020 Mgr. Milan Matouš, ředitel školy

O prvouce, kde si povídáme o člověku, jsme využili slunečného počasí a vyrazili jsme posbírat různé přírodniny, ze kterých jsme při pracovních činnostech pomocí tavné pistole a předkresleného obrysu člověka vytvořili našeho kostlivce Kostíka. Foto 🙂

Protože letošní zima zimním radovánkám moc nepřeje, využíváme při TV a družinách každou sněhovou nadílku. Nejčastěji jsme bobovali na hřišti. Děti ze 3.ročníku o hodině TV vyzkoušely bobování i při úpatí Borku a jízdy to byly daleké. Foto 🙂

Společně jsme si poslechli pohádku Červený svetr Adi a zkusili jsme nějaký svetr vyrobit. Posloužily nám k tomu obyčejné špagety a výsledky byly nádherné. Foto 🙂

V pátek školáci navštívili divadlo v Klatovech, kde jsme viděli velmi krásné představení o Mrazíkovi. Šlo o již osmý muzikál Základní umělecké školy Josefa Kličky Klatovy. Foto 🙂

 

Ve středu při hodině tělocviku jsme s dětmi ze 3. ročníku za hezkého počasí  svižnou chůzí vystoupili na vrchol Borku, kde jsme se zapsali do vrcholové knihy. Foto 🙂

Pan Koplent si pro naše děti opět připravil krásné povídání v místním kostele o tajemství Vánoc.  Děti měly také za úkol najít sošky tří králů, které se Ježíškovi z betlému záhadně ztratily a společně s nimi jsme do Betléma za Ježíškem za hudebního doprovodu pana ředitele putovali. Foto 🙂