header image

 

Poslední letní den jsme využili celá naše 3. třída ke krásnému cyklistickému výletu. Děti, které nejely na kole, nám dělaly s paní asistentkou úžasný servis 🙂 – pití, gumoví medvídci, upečená bábovka, deky, stoleček, židličky.

Naše trasa vedla od naší školy směrem na Suchou – Puchverk – Vojetice – Vlčí jámy – Vojetice – Petrovice (dětské hřiště) – Libětice – Přestanice – Hlavňovice – cca 13, 5 km.

Všem dětem patří velká pochvala za velmi vydařený bezproblémový výlet.
Foto

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 9. 2020 nutné používat jako  ochranu dýchacích cest ( ústa, nos) ochranné prostředky (roušky, respirátory, ústenka nebo jiné prostředky) ve společných prostorách školy.

 

Jízdný řád je stejný jako minulý školní rok.

Skolni_bus_jizdni_rad_2020-2021

Nový školní rok nám dovolilo počasí zahájit na zahradě před základní a mateřskou školou. Všechny děti a rodiče přivítal pan starosta a pan ředitel. V mateřské škole „Jeníčci“ je 20 dětí, „Mařenka“ má 12 dětí. V základní škole nastoupilo do 1.třídy 19 prvňáčků, 2.třída 16 dětí a 3.třída 26 dětí. Všem přejeme hezký a úspěšný školní rok 2020/2021.Foto

Vysvědčení, pro které jsme pracovali letos netradičních deset měsíců. Po jeho rozdání jsme se symbolicky rozloučili  s našimi  třeťáky a popřáli jim vše nej ve Velharticích.. Foto

V pondělí 29.6.2020 proběhlo pasování budoucích prvňáčků.Letos kvůli koronaviru trochu  v jiné podobě než jsme zvyklí. Rodiče s dětmi se sešli ve své třídě se  svou  budoucí paní učitelkou Martinou Faltovou. Pak se děti  představily, popovídaly, pohrály, zazpívaly a dostaly svoji první jedničku :-). Po skončení proběhlo pasování a opékaní buřtíků na hřišti. Foto

Ve čtvrtek 25.6. proběhl v Hlavňovicích „Třeťácký den“. Pro děti byla připravena stopovaná po lese, ve které plnily úkoly a nakonec našly sladký poklad. Potom na hřišti všichni soutěžili v různých sportovních disciplínách. Nakonec si spokojení u ohně opekli buřty.

V pátek 26.6. jsme se s třeťáky vydali na pěší výlet přes Suchou do Petrovic. Tam se děti vyřádily na dětském hřišti. I přes nepříznivou předpověď nám nakonec počasí přálo a celý pátek dokonce krásně svítilo sluníčko. Foto

 

V pátek 26.6.2020 vyrazil náš 2. ročník na pěší školní výlet směr Zámyšl. Bylo skvělé, že jsme mohli po dlouhé době vyrazit zase úplně kompletně :-).  Původní trasa našeho výletu měla být o něco delší a návrat byl plánovaný přes Suchou. Ale vše bylo jinak 🙂 . Velké díky rodině Hrachů, Hosnedlů a Velkoborských jsme strávili na Zámyšli skvělé dopoledne. Děti krmily jejich kozičky, ovce, prohlédly si veškeré hospodářství, které bylo doplněno úžasným  výkladem pana Hosnedla a velkým zážitkem byla pro děti i prohlídka a vyzkoušení techniky, kterou u Hosnedlů používají. Na závěr této naší  skvělé návštěvy bylo velkým a milým překvapením pro nás všechny občerstvení :-). Ještě jednou moc děkujeme.Po ukončení a velkému  poděkování Kubíkovo rodině jsme vyrazili zpět přes Zvíkov kolem pomníčku Marušky Klímů směr škola Hlavňovice. Po celou dobu výletu byly děti moc hodné, bezproblémové a působily velmi spokojeně. Foto

V pátek 26.6. jsme se po 3,5 měsících všichni společně sešli. Cílem výletu 1. třídy bylo vystoupit na blízký kopec – Borek. Počasí nám přálo, a tak jsme  vrchol Borku dobyli. Cestou jsme  plnily úkoly – přírodovědné, dovednostní. Za splnění úkolů dostaly děti indicie, které použily na vrcholu Borku k najití  pokladu.Povedlo se. :-)

Z Borku jsme pokračovali do Velhartic, kde jsme navštívili cukrárnu a nakoukli jsme do Muzea šumavských minerálů. Zpátky  do školy nás odvezl pan Cába školním autobusem. Foto

 

V úterý 23.3.2020 bylo krásně a tak jsme se konečně dočkali naší každoroční „královské jízdy“. Děti si přivezly do MŠ kola nebo odrážedla a těšily se na projížďku a pár závodních disciplín na hřišti. Každý závodil co mu síly stačily, aby si na závěr zasloužil medaily a  sladkou odměnu. Foto