header image

 

Ve čtvrtek si naše třída užila krásného slunečního počasí ve venkovních prostorách, na místním hřišti, kde probíhala dopravní soutěž ve dvou kategoriích: KOLA a KOLOBĚŽKY. Nejprve si děti zopakovaly dopravní předpisy. Následovala příprava – kontrola kol a koloběžek, zda jsou v dobrém technickém stavu, projížďka na rozehřátí a poté vše mohlo pořádně vypuknout. Soutěž sestávala ze dvou disciplín: jízdy na čas a jízdy na zručnost (opičí dráha pro zmíněné prostředky). Děti si tak mohly vyzkoušet svoji rychlost na daný úsek, slalom mezi kuželkami, projetí úzkou uličkou mezi dvěma švihadly, jak je obtížné převézt za jízdy bez zastavení kelímek naplněný vodou z bodu A do bodu B a v neposlední řadě i zabrzdit bez nohou na vyznačeném místě. V dalších dnech nesmělo chybět vyhlášení těch nejúspěšnějších, vč. rozdání diplomů. Ocenění se dočkali ale i ti méně úspěšní, kteří si za účast buď odnesli ne diplom, ale dopravní pexeso, popř. omalovánky dle vl. výběru. Všichni jsme si to náramně užili. 😊 FOTO

Nový školní rok nám dovolilo sluníčko zahájit na zahradě před základní a mateřskou školou. Všechny děti a rodiče přivítal pan starosta a pan ředitel. V mateřské škole „Jeníčci“ je 23 dětí, „Mařenka“ má 14 dětí. V základní škole nastoupilo do 1.třídy 17 prvňáčků, 2.třída má 18 dětí a 3.třída 16 dětí. Všem přejeme hezký a úspěšný školní rok 2021/2022. FOTO

  1. 9. 2021 budeme testovat antigenními testy podobně jako v loňském školním roce žáky 2. a 3. ročníku. Žáci 1. ročníku budou testováni následující den t.j. 2. 9. 2021. Testování nepodstupují všechny děti MŠ a žáci ZŠ, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Nezapomeňte si potřebná potvrzení. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Zahájení školního roku proběhne v 8 h před školou. Předpokládaný konec zahájení je cca v 9,30 hod. Důležité informace také na stránkách MSMT !!!

  1. 9. 2021 pojede autobus podle rozpisu:

1. linka Velhartice – Nemilkov – Chotěšov – Hlavňovice – Petrovice a zpět odjezd 9,30  hod.

Od 2. 9. 2021 jezdí školní autobus podle jízdního řádu

Jízdní řád je stejný jako minulý školní rok.

Letošní konec školního roku byl opravdu mimořádný. Loučili jsme se s největší třídou, kterou jsme ve škole v poslední době měli. A asi i proto, že si je vedla paní učitelka již od začátku 1. ročníku, bylo loučení plné emocí. Přejeme všem dětem krásné prázdniny.

FOTO

V úterý 29. 6. 2021 jsme s našimi třeťáky vyrazili pěšky na návštěvu do ZŠ Velhartice. Paní ředitelka nás provedla a ukázala dětem prostory jejich budoucí školy. Při zpáteční cestě nám i počasí dokonce dovolilo se vykoupat v rybníku Bušek. Předposlední den ve škole jsme si myslím všichni moc užili 🙂 . FOTO

29.6. se sešli naši budoucí předškoláci před ZŠ. Přivítala je p. uč. „Šebestová“ s asistentkou. Po představení všech měla pro ně Šebestová připravené úkoly, které děti zvládly na jedničku. Složením slibu se ze všech předškoláků stali školáci a mohly se jít s p. uč. Matoušovou podívat do první třídy. FOTO

Školní družina v červnu- stále trénujeme hula hopp, užíváme si hezkého počasí venku, hurá zmrzlina😁… FOTO

Při zakončení projektu „Rodina spolu“ se děti a rodiče setkali na zahradě v Mařence. Společně zažili odpoledne plné her a soutěží. Každé dítě vyprávělo zážitek, který s rodiči zažil, který se mu nejvíce líbil. Za razítka získaná v průběhu celého roku si děti odnesly malé dárečky. FOTO

Jsme rádi, že jsme konec školního roku mohli zakončit společným výletem. Vydali jsme se na hrad Velhartice, kde na nás čekala bílá paní, která nás provedla celým hradem. Poznali jsme, že má ráda děti, protože její poutavé a zábavné vyprávění nás moc bavilo. Po prohlídce hradu na nás čekali indiáni, kteří nám rozdělali oheň pomocí křesadla a my si mohli opéct buřty. Na památku nám indiánka namalovala obrázky na ruce. Do školky jsme se vrátili s hezkými zážitky a plnými bříšky. FOTO