header image

 

Vysvědčení, pro které jsme pracovali letos netradičních deset měsíců. Po jeho rozdání jsme se symbolicky rozloučili  s našimi  třeťáky a popřáli jim vše nej ve Velharticích.. Foto

V pondělí 29.6.2020 proběhlo pasování budoucích prvňáčků.Letos kvůli koronaviru trochu  v jiné podobě než jsme zvyklí. Rodiče s dětmi se sešli ve své třídě se  svou  budoucí paní učitelkou Martinou Faltovou. Pak se děti  představily, popovídaly, pohrály, zazpívaly a dostaly svoji první jedničku :-). Po skončení proběhlo pasování a opékaní buřtíků na hřišti. Foto

Ve čtvrtek 25.6. proběhl v Hlavňovicích „Třeťácký den“. Pro děti byla připravena stopovaná po lese, ve které plnily úkoly a nakonec našly sladký poklad. Potom na hřišti všichni soutěžili v různých sportovních disciplínách. Nakonec si spokojení u ohně opekli buřty.

V pátek 26.6. jsme se s třeťáky vydali na pěší výlet přes Suchou do Petrovic. Tam se děti vyřádily na dětském hřišti. I přes nepříznivou předpověď nám nakonec počasí přálo a celý pátek dokonce krásně svítilo sluníčko. Foto

 

V pátek 26.6.2020 vyrazil náš 2. ročník na pěší školní výlet směr Zámyšl. Bylo skvělé, že jsme mohli po dlouhé době vyrazit zase úplně kompletně :-).  Původní trasa našeho výletu měla být o něco delší a návrat byl plánovaný přes Suchou. Ale vše bylo jinak 🙂 . Velké díky rodině Hrachů, Hosnedlů a Velkoborských jsme strávili na Zámyšli skvělé dopoledne. Děti krmily jejich kozičky, ovce, prohlédly si veškeré hospodářství, které bylo doplněno úžasným  výkladem pana Hosnedla a velkým zážitkem byla pro děti i prohlídka a vyzkoušení techniky, kterou u Hosnedlů používají. Na závěr této naší  skvělé návštěvy bylo velkým a milým překvapením pro nás všechny občerstvení :-). Ještě jednou moc děkujeme.Po ukončení a velkému  poděkování Kubíkovo rodině jsme vyrazili zpět přes Zvíkov kolem pomníčku Marušky Klímů směr škola Hlavňovice. Po celou dobu výletu byly děti moc hodné, bezproblémové a působily velmi spokojeně. Foto

V pátek 26.6. jsme se po 3,5 měsících všichni společně sešli. Cílem výletu 1. třídy bylo vystoupit na blízký kopec – Borek. Počasí nám přálo, a tak jsme  vrchol Borku dobyli. Cestou jsme  plnily úkoly – přírodovědné, dovednostní. Za splnění úkolů dostaly děti indicie, které použily na vrcholu Borku k najití  pokladu.Povedlo se. :-)

Z Borku jsme pokračovali do Velhartic, kde jsme navštívili cukrárnu a nakoukli jsme do Muzea šumavských minerálů. Zpátky  do školy nás odvezl pan Cába školním autobusem. Foto

 

V úterý 23.3.2020 bylo krásně a tak jsme se konečně dočkali naší každoroční „královské jízdy“. Děti si přivezly do MŠ kola nebo odrážedla a těšily se na projížďku a pár závodních disciplín na hřišti. Každý závodil co mu síly stačily, aby si na závěr zasloužil medaily a  sladkou odměnu. Foto

 

Dne 19.6. jsme jeli na výlet do Buršic u Kolince,  kde se nachází „JEZDECKÁ STÁJ LEGACY BURŠICE“. Majitelé Březinovi se o nás velmi dobře starali po celé dopoledne. Měli pro nás připravený bohatý program. Ukázali nám a představili koně, které chovají, kde žijí a jak se o ně starají. Procházkou jsme došli i na venkovní jízdárnu, kde se děti mohly na koni povozit. K tomu všemu jsme měli krásné počasí a celé dopoledne jsme si společně moc hezky užily. Foto 

Během karantény se naši předškoláci změnili v pilné včelky a během distanční výuky plnili mnoho různých úkolů. Projekt včelky zakončili společně s mladšími kamarády v mateřské škole, kde si ještě doplnili znalosti včelí tématiky. Za vzorné plnění úkolů doma i v mateřské škole na děti čekaly v tělocvičně zábavné soutěže, hry a také stezka, která je přivedla k úlu plného medu. Nechyběly ani diplomy a kornoutky se sladkostmi. Foto 🙂

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 11. a 12. 5. 2020 přidělena registrační čísla

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Provoz ZŠ Hlavňovice bude zahájen od 25. 5. 2020 .

 

0520_čestné_prohlášení