header image

 

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 10. až 13. 5. 2021 přidělena registrační čísla

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Na „Den dětí“ byly pro děti ve školní družině ( všechny ročníky ) připraveny sportovní aktivity v podobě soutěží. Děti si např. vyzkoušely jaké to je chodit v botách Sedmimílkách 🙂 , přenášet vodu z bodu A do bodu B ( rozhodující množství v daný čas ) a mnoho dalšího. FOTO

V úterý 1. 6. 2021 jsme s dětmi oslavili v podobě pohádkového lesa dětský den. Připravili ho naši třeťáci pro mladší kamarády z 1. a 2. třídy. Děti z nižších ročníků byly rozděleny do několika skupin a postupně si na jednotlivých stanovištích u různých pohádkových bytostí (v podobě třeťáků 🙂 ) plnili úkoly. Na závěr pohádkového lesa proběhlo vyhodnocení a samozřejmě každého čekala sladká odměna. I naši třeťáci si zasloužili za jejich vedení pohádkového lesa nějakou tu odměnu. Vše proběhlo s úsměvem, s velkým nadšením a všichni si to užili. FOTO

FOTO

V pátek 28. 5. jsme se šli s Mařenkama podívat ke Švecům na hospodářství. Počasí nám přálo, nespadla ani kapka a my si mohli prohlédnout krávy, telata, bachyni se selaty. Nejvíce se nám líbil páv a pejsek Asta, který pro nás s Madlenkou nachystal atrakci „psí povoz“. FOTO

V měsíci únoru jsme se ve školní družině u prvňáčků poprvé setkali s kouzly v podobě pokusů. Nejprve jsme zkoušeli, co udělá tření balonku s alobalovými kuličkami (statická elektřina), na to jsme si uhnětali dvě sopky a postarali se o jejich ,,erupci“ (Ocet (kyselina) nám zreagoval se sodou (zásada). Vznikla voda, octan sodný a také oxid uhličitý, který nám vybublal ze sklenice ven).V dubnu, po otevření škol, jsme se k pokusům opět vrátili. Proveden byl pokus tzv. ,,Faraónův had“ a na závěr měsíce si malí čarodějové a malé čarodějky namíchali kouzelný lektvar (zkoušení hustoty kapalin).  🙂 FOTO

Vyrábění v družině FOTO

Námořníci se dostavili na ukončení distanční výuky do své školky. FOTO

V měsíci dubnu jsme měli povídaní o květinách a aranžování květin s Marcelkou -kytičkou 🙂 FOTO

Také k nám přiletěli čarodějové a čarodějnice. FOTO

FOTO

1.třída

V pátek 30. dubna přišli prvňáci přestrojeni do čarodejnických kostýmů. Po dvou hodinách ve škole pak na hřišti hráli hry a každý si vysoutěžil lízátko. Při návratu do školy nakonec malí čarodějové společně ozdobili májku. FOTO

2. třída

Pátek 30. dubna jme ve druhé třídě oslavili záchranou akcí čarodějnice Bábinky Agáty. Nejdříve dětem přinesl do třídy vzkaz netopýr zvaný Netopýrek. Byl to vzkaz od čarodějnice Hexamůry která požádala o pomoc děti. Úkolem bylo zachránit její kamarádku čarodějnici Bábinku Agátku, kterou zlý čaroděj Protiva začaroval do papíru a rozfoukal po Černém lese. Na cestu nám dala dva pomocníky Netopýrka a pavoučka Lojzíka, kteří nám ukazovali cestu. Cestou nás čekala spousta úkolů – např. Chyť zlého netopýra, Chůze po kládě přes močál, Hod koštětem, Boj s hady…. Čaroděje Protivu se nám podařilo přemoci a Bábinku Agátku zachránit. Počasí bylo nádherné, tak se vše povedlo. 🙂 FOTO

3. třída

I naši třeťáci přišli jako čarodějnice a čarodějové do naší školy, která se právě v pátek 30. 4. od brzkého rána proměnila v čarodějnickou školu. První tři vyučovací hodiny jsme si užili čarodějnické počítání, čarodějnický diktát a některé z čarodějnic a čarodějů začali mluvit dokonce i anglicky 🙂 . Před odletem ven jsme se už jen naladili poslechem čarodějnické písně, vyčarovali jsme si z našich čarodějů a čarodějnic několik skupin, které při našem putování musely plnit několik čarodějnických úkolů a díky tomu se tak stát co nejúspěšnějším čarodějnickým týmem 🙂 . Samozřejmě jsme nezapomněli ani na zdobení naší školní májky. FOTO

Mateřská školka