header image

 

Minulý týden jsme pracovní činnosti strávili v lese. Stali se z nás stavitelé domečků pro skřítky, přístřešků pro zvířátka a umělci, co tvoří z darů lesa. FOTO

V září jsme ve družině pilně tvořili. Co si takhle zkusit vyrobit nějaké zvíře? Dětem se nápad líbil a hned začaly tvořit. Zvíře, které si zvolily, si namalovaly na karton. Z kartonu jsem dětem pomohla návrh vyříznout a mohlo se začít vymalovávat. Moc jsme si to užili, bavilo nás pozorovat, jak se zvířata proměňují postupným vybarvováním. Největší proměna nastala, když jsme zvířátka „postavili na vlastní nohy“! Rázem jakoby ožila… Jsou vystavená ve škole, a kdo ví, co se s nimi děje, když se zhasne, zamkne a je tu ticho, jako v lese… 🙂 FOTO

29. 9. 2021 Jsme měli v mateřské školce bramborový týden, který jsme si obohatili výletem a návštěvou velhartické “ Vesy“. FOTO

V pátek nás navštívil pan Jiří W. Procházka, který nám představil svoje krásné knihy. S druhou třídou si zahrál i na vynálezce jako Alva. FOTO

Od pondělí 4. 10 . 2021 začínají zájmové útvary…..:o)

V pondělí, 27. 9., se naše třída vydala na dobrodružnou cestu za pokladem sv. Václava(původně plánovanou směrem na Petrovice, avšak s ohledem na počasí pozměněnou směrem
Častonice-Zámyšl-Hlavňovice). Děti během více jak 5km dlouhé túry plnily různé úkoly, aby se na konci dočkaly sladké odměny. Mezi ně patřily: složení jména Václavovi babičky a bratra z přírodnin, střelecký výcvik Blanických rytířů (hod šiškou na cíl), staň se Václavovým ořem (povození kamaráda na zádech), svatováclavské přesmyčky – Václavovy schopnosti a dovednosti, složení české vlajky z přírodnin + puzzle, hledání Korunní komory s pokladem. I přes počáteční nepřízeň počasí jsme si ale nakonec celý den náramně užili a i sluníčko se v závěru dne na nás usmálo. 🙂 FOTO

V pondělí 27.9. nás čekalo velké dobrodružství – připravit stopovanou pro naše prvňáčky. Deštivé počasí nás neodradilo a my jsme hned po ránu vyrazili od školy směr Suchá, přes louky a lesy až na Zámyšl. Cestu jsme značili fáborky a šipkami a měli jsme připravené úkoly, které prvňáci museli najít a splnit. Museli jsme vše stihnout tak, aby nás děti z první třídy nevystopovaly dřív, než jsme úkoly stihli ukrýt. Jednou už nás skoro dostihli, ale my jsme jim dokázali uniknout a dokončit stopovanou a schovat i poklad! A nakonec, cestou do školy, jsme poklad našli i my. 🙂 FOTO

V pondělí 27. 9. 2021 jsme s našimi prvňáčky vyrazili na výlet nebo-li spíše na STOPOVANOU 😀, kterou si pro nás připravili naši kamarádi z druhé třídy😉. Jelikož naši druháčci potřebovali časový náskok na přípravu, my jsme zatím využili volný čas na připomenutí si našeho státního svátku ke sv. Václavu. A i přes nevyzpytatelné počasí jsme kolem půl deváté vyrazili.

Děti neuvěřitelně spolupracovaly při vyhledávání směru cesty pomocí šipek, fáborků a samozřejmě i při hledání úkolů. Jejich odpovědi na pěkně a nápaditě připravené otázky byly vždy na jedničku. A na závěr s velkou radostí a úsměvem na rtech děti dokonce našly  „poklad“. 😀

Myslím, že naše vycházka – stopovaná byla bezva. Nakonec i počasí klaplo 😉a my jsme se všichni do školy vrátili s příjemným pocitem z našeho dopoledního výletu. FOTO

Ve čtvrtek si naše třída užila krásného slunečního počasí ve venkovních prostorách, na místním hřišti, kde probíhala dopravní soutěž ve dvou kategoriích: KOLA a KOLOBĚŽKY. Nejprve si děti zopakovaly dopravní předpisy. Následovala příprava – kontrola kol a koloběžek, zda jsou v dobrém technickém stavu, projížďka na rozehřátí a poté vše mohlo pořádně vypuknout. Soutěž sestávala ze dvou disciplín: jízdy na čas a jízdy na zručnost (opičí dráha pro zmíněné prostředky). Děti si tak mohly vyzkoušet svoji rychlost na daný úsek, slalom mezi kuželkami, projetí úzkou uličkou mezi dvěma švihadly, jak je obtížné převézt za jízdy bez zastavení kelímek naplněný vodou z bodu A do bodu B a v neposlední řadě i zabrzdit bez nohou na vyznačeném místě. V dalších dnech nesmělo chybět vyhlášení těch nejúspěšnějších, vč. rozdání diplomů. Ocenění se dočkali ale i ti méně úspěšní, kteří si za účast buď odnesli ne diplom, ale dopravní pexeso, popř. omalovánky dle vl. výběru. Všichni jsme si to náramně užili. 😊 FOTO

Nový školní rok nám dovolilo sluníčko zahájit na zahradě před základní a mateřskou školou. Všechny děti a rodiče přivítal pan starosta a pan ředitel. V mateřské škole „Jeníčci“ je 23 dětí, „Mařenka“ má 14 dětí. V základní škole nastoupilo do 1.třídy 17 prvňáčků, 2.třída má 18 dětí a 3.třída 16 dětí. Všem přejeme hezký a úspěšný školní rok 2021/2022. FOTO