header image

 

11. 5. 2022 se na Hlavňovickém hřišti sešly maminky, babičky… aby společně s dětmi oslavily Den Matek. Učitelky pro děti a maminky připravili stanoviště na kterých plnily úkoly. Za splněný úkol dostali žeton a za ně vybraly pro svoji maminku kytičku. Nechybělo ani občerstvení…. o které se postarali maminky a babičky. Za to jim moc děkujeme.

Dnes jsme slavnost s dětmi hodnotili a všem se to moc líbilo. 🙂 FOTO

Po Velikonocích začal našim třeťákům plavecký výcvik. Každou středu jezdíme do sušického bazénu, kde instruktoři Marek a Naďa, učí děti hravou metodou, pomocí vodních pomůcek a her, nebát se vody a naladit svá těla tak, aby se ve vodě cítily, jako doma. Nemusím ani psát, že se dětem ve vodě líbí a čas jim tu utíká mnohem rychleji, než by chtěly. Hlavně, když je na závěr ještě čeká tobogán nebo divoká řeka! Před sebou máme ještě šest lekcí, přejme tedy dětem, ať plavou jako delfíni a voda je jejich kamarád! FOTO

Na jaře jsme měli napilno i v našem AJ kroužku. Děti se po delší pauze musely opět zajet, a tak jsme začínali tím nejjednodušším – pozdravy a poté jsme několik týdnů věnovali barvám, které jsme se učili hravou formou. Např. jsme hráli pirátskou barevnou hru, pexeso na barvy, všemi oblíbený ,,Ostrov“, ale také jsme vybarvovali obrázek dle pokynů a mnoho dalšího. Na samotný závěr jsme se naučili dokonce i písničku. 🙂 FOTO

Příchod jara jsme oslavili v našem kroužku tak, že jsme si zahráli na zahradníky a tvořili jsme symbol tohoto období – sněženky. S prvním deštěm začaly pomalu své růžky vystrkovat šnečci, a tak jsme si každý jednoho také vyrobili – tentokráte neobvyklým způsobem – quilling technikou! Náročná více týdenní práce se nám potom odměnila zajímavým výrobkem.
V dalších týdnech nás pak čekalo velkoformátové kreslení křídami, kdy jsme využili konečně teplého, slunného počasí a vyrazili na hřiště. Děti si vylosovaly téma, které měly zpracovat a hurá do toho. A tak někdo pouštěl draky, někdo byl na dovolené u moře s mísou ovoce, a kdyby lilo, nechyběl ani deštník. FOTO

Poslední naše do jarna laděné tvoření spočívalo ve vyrábění velikonočního věnce na dveře, který si pak odnesly děti domů. 🙂

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 12. 4. a  13. 4. 2022 přidělena registrační čísla

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Naše děti z mateřské školky pozvaly své tatínky a s pomocí vyrobily pro maminku k jejich svátku Matek dáreček. FOTO

ČÁRY, MÁRY, RATATA, NACHYSTEJTE KOŠŤATA 🙂 Naše škola byla v pátek plná čarodějnic a čarodějů. I počasí nám přálo, tak jsme si zasoutěžili na hřišti. FOTO

Návštěva v Hlavňovicích. FOTO

V pátek 22. 4. oslavila naše země svůj svátek a my jsme si ho připomněli celá škola písničkou „Chválím tě Země má“, dále měly děti 4 stanoviště, kde plnily různé úkoly, např. skládačky a roztřídění odpadu a potom každá třída uklidila kousek té naší krásné přírody sběrem nepořádku v okolí hřiště a lesa 🙂 FOTO

Přípravy na jaro a na Velikonoce ve školní družině. 🙂 FOTO