header image

Novinky

To jsme my, Mařenky – učíme se, tvoříme, hrajeme si… 🙂  FOTO

Od 14. 10. 2020 do  1. 11. 2020 jsou na základě usnesení vlády uzavřeny  všechny základní školy.  Návrat do škol by měl být 2. 11. 2020.

U 1. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a v ŠD.

Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT.

1020__Opatření pro školy – přehledně

Vážení rodiče.

Na základě informací ZŠ Velhartice Vám sděluji , že pozdější autobus ( „trojka“ ) směr Petrovice a pak směr Velhartice bude

od 5.10. 2020 do 16.10. 2020 jezdit o cca půl hodinu dříve…Pokud by to byl pro někoho z Vás problém, můžete své děti nechat v ŠD normálně do 15:30 , ale musíte si je pak vyzvednout osobně…

Dejte prosím (písemně) vědět Vašim vychovatelkám ŠD…

Děkujeme za pochopení…

Milan Matouš

V září jsme nejvíce času ve školní družině trávili venku. Chodili jsme do lesa, sbírali houby, stavěli domečky pro skřítky, hráli různé hry. Na hřišti a u fary se děti nejvíce vydováděly při hraní vybíjené. FOTO

Prvňáci a druháci podnikli ve čtvrtek 24. 9. dobrodružnou výpravu do okolí Hlavňovic. Druháci vyrazili o půl hodiny dříve, aby prvňákům připravili zajímavou stopovanou s fáborky, šipkami a značkami. Na deseti stanovištích čekaly na prvňáky úkoly, které postupně plnili.

Nejen prvňáčci……….

FOTO

 

Prvňáci a druháci podnikli ve čtvrtek 24. 9. dobrodružnou výpravu do okolí Hlavňovic.

………ale i druháci si užili dobrodružné zážitky – sledovali totiž postupující děti a skrývali se v terénu, aby je nikdo nespatřil. Svůj úkol plnili velmi zodpovědně. u desátého úkolu našly obě třídy sladký poklad. Společnou písničkou se rozloučili s krásně prožitým dopolednem.

FOTO

Poslední letní den jsme využili celá naše 3. třída ke krásnému cyklistickému výletu. Děti, které nejely na kole, nám dělaly s paní asistentkou úžasný servis 🙂 – pití, gumoví medvídci, upečená bábovka, deky, stoleček, židličky.

Naše trasa vedla od naší školy směrem na Suchou – Puchverk – Vojetice – Vlčí jámy – Vojetice – Petrovice (dětské hřiště) – Libětice – Přestanice – Hlavňovice – cca 13, 5 km.

Všem dětem patří velká pochvala za velmi vydařený bezproblémový výlet.
Foto

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. 9. 2020 nutné používat jako  ochranu dýchacích cest ( ústa, nos) ochranné prostředky (roušky, respirátory, ústenka nebo jiné prostředky) ve společných prostorách školy.

 

Jízdný řád je stejný jako minulý školní rok.

Skolni_bus_jizdni_rad_2020-2021