header image

Novinky

V pátek  nás ve škole a školce navštívil Ježíšek. 🙂 Společně jsme si  nejprve zazpívali koledy a pak se šli podívat, čím nás  Ježíšek obdaroval. Po rozbalení krásných dárků jsme se občerstvili výborným cukrovím od maminek. Pak jsme vyrazili do lesa, kde jsme obdarovali dobrotami lesní zvířátka. Když jsme se vrátili, čekal nás sváteční oběd. Foto 🙂

V pátek k nám do školy tradičně přijely navodit tu správnou vánoční atmosféru děti z pěveckého sboru při ZŠ Velhartice pod doprovodem paní učitelky Marie Volfové. Zazpívaly nám adventní a vánoční písně. Moc děkujeme 🙂 Foto 🙂

V pátek  od 14h v KD Hlavňovice děti z MŠ a ZŠ Hlavňovice potěšily svým vystoupení naše babičky, dědečky, letos ale i všechny přítomné občany. Děti z MŠ si pod vedením svých učitelek  připravily  divadelní představení.  Školáci zazpívali  adventní a zimní písničky, své taneční umění nám předvedly i děti z  tanečního kroužku, dramatického a letos poprvé i z kroužku mažoretek.  Foto 🙂

Ve čtvrtek  k nám po roce opět zavítali Mikuláš s andělem a čerty z Velhartic. Postupně navštívili všechny děti v naší MŠ a ZŠ.  Děti byly obdarovány čerty z vánočkového těsta z pekařství Rendl. Foto 🙂

V pondělí proběhla tradiční předvánoční akce.  Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu zazněly adventní a zimní písničky v podání našich dětí. Opět nechyběl ani krásný ohňostroj, po kterém  následoval převánoční jarmark. Jako každý rok zajistila obec i dobré občerstvení. Přejeme krásný Advent.  Foto 🙂

S příchodem listopadu jsme si začali povídat o sv. Martinovi. Věděli jsme, že nás čeká svatomartinský průvod, a tak jsme s přípravami nemeškali. Celé toto období jsme se snažili myslet ve třídě na druhé a dělat pro kamarády hezké věci. 12.11. to vypuklo a společně jsme se vypravili na cestu za sv. Martinem. Na cestu nám svítily lucerničky, prozpěvovali jsme si, plnili úkoly. Nezapomněli jsme udělat dobrý skutek – přinesli jsme dárky pro děti z klokánku.  A Martin…..přijel!!! Foto 🙂

Po prázdninách nás čekalo sázení ovocných stromků, které si pro nás připravil pan Ruda. Hrušně a jabloně jsme pomáhali sázet podél cesty od Radostic na Borek. Bylo sice studené počasí, ale děti práce bavila a už se těší až si sem jednou zajdou utrhnout jablíčko nebo hrušku. Foto 🙂

Téměř po roce jsme se společně opět sešli na tradiční drakiádě. Tento rok jsme si na podmínky nemohli vůbec stěžovat – sluníčko a i vítr akorát :-). Nechybělo ani výborné občerstvení, za které děkujeme našim  kuchařkám Růžence, Andree a Janě.  Závěr drakiády byl dobrodružný – jednalo se o záchranu draka, který se usadil v koruně stromu. Kolem projíždějící pan Klíma se svým nákladním autem na přepravu dřeva nám pomohl draka ze stromu sundat.  Foto 🙂

Na jedné zářijové procházce jsme se pustili do stavby bunkru. Kluci pomohli svými svaly, děvčata domýšlela i estetickou stránku, kdy bunkr zamaskovávala kapradím. Povedl se nám, co myslíte? Foto 🙂

Druhý víkend v říjnu slavila narozeniny paní učitelka Vlaďka. Nezapomněla na nás, přinesla nám výborný dort. My na ní také ne, zazpívali jsme jí a nakreslili pro ni obrázky. Foto 🙂

Každý týden si jdeme protáhnout těla a zbavit přebytečné energie 😊 do školní tělocvičny. Hrajeme různé pohybové hry, zdoláváme překážkové dráhy. Foto 🙂

Ve středu k nám z Karlových Varů zavítalo divadlo Z bedny. Pan Pohoda spolu se Soničkou zahráli dětem představení s názvem Loupežník Barabán a zvířátka. Pohádkové představení bylo plné živé hudby, do příběhu byly aktivně zapojeny i děti. Příběh byl humorný, zárověn i poučný – ekologie, jak se k sobě hezky chovat a pomáhat si.  Foto 🙂