header image

Novinky

V pondělí 29.6.2020 proběhlo pasování budoucích prvňáčků.Letos kvůli koronaviru trochu  v jiné podobě než jsme zvyklí. Rodiče s dětmi se sešli ve své třídě se  svou  budoucí paní učitelkou Martinou Faltovou. Pak se děti  představily, popovídaly, pohrály, zazpívaly a dostaly svoji první jedničku :-). Po skončení proběhlo pasování a opékaní buřtíků na hřišti. Foto

Provoz ZŠ Hlavňovice bude zahájen od 25. 5. 2020 .

 

0520_čestné_prohlášení

Provoz MŠ Hlavňovice bude zahájen od 18. 5. 2020 .

 

MŠ_ochrana_zdravi

Čestné_prohlášení

 

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 7. 4. a  8. 4. 2020 přidělena registrační čísla

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Srdečně Vás zveme k zápisu k předškonímu vzdělávání, který se koná dne

 11. 5. a 12. 5. 2020 od 14h do 16h

nezapomeňte na kopie očkovacího průkazu, rodného listu a OP, které můžete na rozdíl od žádosti poslat i prostým emailem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat  bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci dojde ke změně organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

se v naší škole uskuteční zápis ve dnech  11. 5. a 12. 5. 2020 od 14h do 16h

Vzhledem k  uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců .

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a další požadované

dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy (wp.skolahlavnovice.info).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

  1. osobním podáním – vyplněnou „ Žádost o přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání“ a další požadované dokumenty přineste osobně do školy, nebo je v obálce s nápisem

        „Zápis do MŠ “ vhoďte do poštovní schránky na budově Obecního úřadu Hlavňovice;

  1. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42 Kolinec.
  2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail
  3. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);
  4. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

Žádost o přijetí vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro komunikaci a příp. sdělení registračního čísla).

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy wp.skolahlavnovice.info, neboť se situace neustále vyvíjí. Pokud by do zahájení zápisu došlo ještě k dalším změnám, budeme Vás informovat právě prostřednictvím webových stránek.

Pokud nemáte možnost si vytisknout a vyplnit níže uvedené dokumenty, budou k dispozici v době zápisu (vstupní  chodba budovy školy), kam se bude moci vstupovat jednotlivě.

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

 

zadost_prijeti_ms_2020_21

Čestné prohlášení k očkování dítěte

ms_ev-list

MŠ Hlavňovice je od 18. 3. 2020 do odvolání uzavřena. 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala Vás prosím o domácí spolupráci. Zatím to vypadá spíše tak, že uzavření škol nebude bohužel na krátkou dobu. Proto prosím pomáhejte dětem se zadanými úkoly, procvičujte látku, úkoly vypracovávejte s dětmi  postupně , rozvrženě po celou dobu uzavření škol. Spojte se prosím se svými třídními učitelkami pomocí emailu, který jsme Vám zaslali..! Věřím, že vše společně zvládneme. Přeji Všem hodně zdraví, trpělivosti a pochopení. Se mnou můžete komunikovat pomocí školního emailu.

Mgr. Milan Matouš, řed. školy

 

16. 3.  2020  …..   Stále ještě nemáme  všechny emailové kontakty . Dejte to do pořádku…Děkuji …..MM

Na základě  Mimořádného opatření Ministersva zdravotnictví ČR bude

 

OD 11. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

ZŠ HLAVŇOVICE VČETNĚ ŠD.

 

ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDE ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE ŠKOLY (Vchod do  ZŠ, wp.skolahlavnovice.info).

 

 

  1. 3. 2020 Mgr. Milan Matouš, ředitel školy

O prvouce, kde si povídáme o člověku, jsme využili slunečného počasí a vyrazili jsme posbírat různé přírodniny, ze kterých jsme při pracovních činnostech pomocí tavné pistole a předkresleného obrysu člověka vytvořili našeho kostlivce Kostíka. Foto 🙂

Protože letošní zima zimním radovánkám moc nepřeje, využíváme při TV a družinách každou sněhovou nadílku. Nejčastěji jsme bobovali na hřišti. Děti ze 3.ročníku o hodině TV vyzkoušely bobování i při úpatí Borku a jízdy to byly daleké. Foto 🙂