header image

Novinky

Školní děti svůj svátek již tradičně oslavily ve Velharticích, kde si pro ně žáci z 8. a 9. třídy připravili známý Pohádkový les. Letost byl na téma známého hrdiny Harry Potter. Po projití všech stanovišť jsme se přemístili na školní hřiště, kde děti plnily sportovní aktivity. Čekalo nás i velmi příjemné občerstvení, které pro nás připravila ZŠ Velhartice. Moc děkujeme. Po skončení akce, děti 1. ročníku putovaly nejkratší cestou do Hlavňovic. Žáci 2. a 3. třídy podnikly krásnou procházku kolem Borku s cílem také ZŠ Hlavňovice. Foto 🙂

Děti ze školky oslavily dětský den pohybem. Na místním hřišti prožily krásné cyklistické dopoledne. Formou různých her se seznámily, jak se mají správně chovat na silnici, aby se jim nic nestalo. Foto 🙂

Ve čtvrtek děti ze školky navštívily tradičně zemědělskou usedlost u Šveců, kde se seznámily s jarními přírůstky zvířátek. Foto 🙂

Jarní  divadelní trénování vyvrcholilo dnes školní besídkou. Každá třída sehrála tři obrazy známého dětského příběhu Mach a Šebestová. Foto 🙂

Ve čtvrtek školkové i školní děti uviděly klaunské vystoupení, které bylo plné známých cirkusových čísel.  Foto 🙂

V pátek ke dni matek proběhla v zahradě Mařenky Zahradní slavnost. Maminky a děti plnily rozmanité úkoly. Bylo to příjemné odpoledne. Foto 🙂

Ve čtvrtek odpoledne se ve školním ateliéru sešli tatínkové se svými dětmi a pustili se do vyrábění. Společně chystali dárek pro maminku. Foto 🙂

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 6. 5. 2019 přidělena registrační čísla

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Z důvodu závady na novém autobusu platí 7.6. 2019 jízdní řád 0918 s dvěma autobusy !!!

https://www.velhartice.cz/ouvelhartice/user/2018/Skol_bus_2018_1.pdf

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 16. 4. a 17. 4. 2019 přidělena registrační čísla

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy