header image

Novinky

Ve středu 2. 10. vyrazili naši třeťáci na výlet do Velhartic, kde v rámci prvouky plnili poznávací úkoly. Prohlédli jsme si hřbitovní kostel sv. Maří Magdalény, historickou kašnu na náměstí, kostel Narození Panny Marie. Dále jsme se pokochali v řezbářství u pana Tittla kromě jiného i dřevěným  Velhartickým betlémem a navštívili Muzeum minerálů. I přes dešťovou předpověď nám počasí přálo a výlet se náramně povedl. Foto 🙂

Naši třeťáci a druháci vyrazili  do Sušice, kde navštívili městskou knihovnu.
Paní knihovnice nás velmi mile přivítala a seznámila děti s programem našeho dopoledne. Tématem byla „Hravá abeceda“. Do říše „Abecedov“ jsme jeli „autobusíkem“. Poznali jsme tak velmi fajn řidiče! Prošli jsme si celou abecedou, vymýšleli hodně slov, hráli si s písmenky a slabikami. Děti si v Abecedově užily hodně legrace, celkově to bylo veselé, zábavné a zároveň i naučné. Moc se nám to líbilo. Velká pochvala patří paní knihovnici, která se dětem po celou dobu úžasně věnovala. Po příjezdu z „Abecedova“ jsme si s chutí snědli naše svačiny a dokonce jsme si ještě stačili prohlédnout ve skupinkách několik zajímavých knížek. Doufáme, že naše návštěva v knihovně nebyla poslední a budeme se tak tedy těšit na další! Foto 🙂

Páteční dopoledne jsme s dětmi strávili v přírodě. Tentokrát naším cílem byla návštěva Stojanovic – prohlídka stáje pana Procházky a hospodářství naší paní kuchařky Jany G. Počasí nám vyšlo. Foto 🙂

Nový školní rok jsme zdůvodu deště zahájili v tělocvičně.  Všechny děti a jejich rodiče přivítali pan starosta a pan ředitel. Školka opět funguje ve dvou třídách – Jeníčci (24 dětí) a  Mařenka (12 dětí). Ve ZŠ do první třídy nastoupilo 16 prvňáčků, druhý ročník má 26 žáků a třetí ročník 19 žáků.  Všem přejeme krásný nový školní rok.:-) Foto

Jízdní řád šk. autobusu pro tento školní rok je stejný jako v loňském roce.

Jízdní řád šk. autobusu pro šk. rok 2019/2020

 

POZOR!!!   2. září

příjezd dětí do školy podle jízdního řádu

Odjezd (jako na konci školního roku!!!)v 10h – směr Petrovice + zpět Velhartice a ve 12h – směr Velhartice

A je to tady 🙂 …..vysvědčení, pro které pracujeme celých deset měsíců. Po jeho rozdání jsme se tradičně za hudebního doprovodu našeho pana ředitele symbolicky rozloučili  s našimi  třeťáky a popřáli jim vše nej ve Velharticích. Foto 🙂

 

Ve čtvrtek si 1. – 3. třída připomněla událost o Marušce Klímové. Navštivili jsme památník, který byl k této smutné události postaven nedaleko Zvíkova. 1. a 2. třída putovala pěšky, třeťáci k památníku dojeli na kolech. Foto 🙂

Ve středu byli na školním hřišti pasováni noví prvňáčci. Do příští první třídy nastupuje 15 prvňáčků, kteří společně s rodiči a se svou novou paní učitelkou splnili na jedničku několik úkolů. Za odměnu  byli pasováni  už na opravdové školáky. Na závěr jsme si společně opekli buřtíky. Naše předškoláky čekalo ještě společné spaní v Mařence, třeťáci zase strávili noc v tělocvičně.  Foto 🙂

Středa byla velmi pestrým dnem. Ráno 1. a 2. třída vyrazila na koupání do rybníku Bušek, kde si děti užily krásné dopoledne. Třeťáci přes les (Borek) putovali za panem učitelem Kehartem, aby se seznámili s prostředím, do kterého zavítají po prázdninách. Cestou jsme se osvěžili u známých „mlejnků“. Foto 🙂

ZŠ Velhartice nás pozvala tradině k sobě na atletické závody.  Naše děti spadaly do dvou kategorií: 1. kategorie = 1. a 2. třída a 2. kategorie =  3. a 4. třída. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok do výšky, skok do dálky,  hod míčkem, vytrvalost a sprint. Velhartické škole moc děkujeme za krásné sportovní dopoledne. Foto 🙂