header image

Základní škola

Po Velikonocích začal našim třeťákům plavecký výcvik. Každou středu jezdíme do sušického bazénu, kde instruktoři Marek a Naďa, učí děti hravou metodou, pomocí vodních pomůcek a her, nebát se vody a naladit svá těla tak, aby se ve vodě cítily, jako doma. Nemusím ani psát, že se dětem ve vodě líbí a čas jim tu utíká mnohem rychleji, než by chtěly. Hlavně, když je na závěr ještě čeká tobogán nebo divoká řeka! Před sebou máme ještě šest lekcí, přejme tedy dětem, ať plavou jako delfíni a voda je jejich kamarád! FOTO

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 12. 4. a  13. 4. 2022 přidělena registrační čísla

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

ČÁRY, MÁRY, RATATA, NACHYSTEJTE KOŠŤATA 🙂 Naše škola byla v pátek plná čarodějnic a čarodějů. I počasí nám přálo, tak jsme si zasoutěžili na hřišti. FOTO

V pátek 22. 4. oslavila naše země svůj svátek a my jsme si ho připomněli celá škola písničkou „Chválím tě Země má“, dále měly děti 4 stanoviště, kde plnily různé úkoly, např. skládačky a roztřídění odpadu a potom každá třída uklidila kousek té naší krásné přírody sběrem nepořádku v okolí hřiště a lesa 🙂 FOTO

Minulý týden jsme po covidové pauze navštívili Gymnázium v Sušici, kde si pro nás studenti připravili pestré představení pohádek. Celým programem nás prováděli Šmoulové a zhlédli jsme pohádky Sněhurka, Lotrando a Zubejda a Červenou Karkulku. Děti byly nadšené i my učitelé. 🙂 FOTO

Budou z nás zahradníci, zkusili jsme si naklíčit řeřichu a zaseli jsme semínka cínií a rajčátek to bude úroda. FOTO

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku, který se koná dne

12. 4. a 13. 4. 2022 od 14h

nezapomeňte na kopie rodného listu a OP ..:o)

                                      

Gratulujeme všem našim dětem, které nás reprezentovaly na recitační soutěži v Sušici. Přivezly nám krásné 2. místo AK a 3. místo EM a LCH. 🙂 FOTO

Jak jsme dělali pokusy se živly (voda, země) a poznávali skupenství . FOTO

Chvilku si děti zahrály na zvířátka 🙂 FOTO