header image

Základní škola

V úterý 1. 6. 2021 jsme s dětmi oslavili v podobě pohádkového lesa dětský den. Připravili ho naši třeťáci pro mladší kamarády z 1. a 2. třídy. Děti z nižších ročníků byly rozděleny do několika skupin a postupně si na jednotlivých stanovištích u různých pohádkových bytostí (v podobě třeťáků 🙂 ) plnili úkoly. Na závěr pohádkového lesa proběhlo vyhodnocení a samozřejmě každého čekala sladká odměna. I naši třeťáci si zasloužili za jejich vedení pohádkového lesa nějakou tu odměnu. Vše proběhlo s úsměvem, s velkým nadšením a všichni si to užili. FOTO

1.třída

V pátek 30. dubna přišli prvňáci přestrojeni do čarodejnických kostýmů. Po dvou hodinách ve škole pak na hřišti hráli hry a každý si vysoutěžil lízátko. Při návratu do školy nakonec malí čarodějové společně ozdobili májku. FOTO

2. třída

Pátek 30. dubna jme ve druhé třídě oslavili záchranou akcí čarodějnice Bábinky Agáty. Nejdříve dětem přinesl do třídy vzkaz netopýr zvaný Netopýrek. Byl to vzkaz od čarodějnice Hexamůry která požádala o pomoc děti. Úkolem bylo zachránit její kamarádku čarodějnici Bábinku Agátku, kterou zlý čaroděj Protiva začaroval do papíru a rozfoukal po Černém lese. Na cestu nám dala dva pomocníky Netopýrka a pavoučka Lojzíka, kteří nám ukazovali cestu. Cestou nás čekala spousta úkolů – např. Chyť zlého netopýra, Chůze po kládě přes močál, Hod koštětem, Boj s hady…. Čaroděje Protivu se nám podařilo přemoci a Bábinku Agátku zachránit. Počasí bylo nádherné, tak se vše povedlo. 🙂 FOTO

3. třída

I naši třeťáci přišli jako čarodějnice a čarodějové do naší školy, která se právě v pátek 30. 4. od brzkého rána proměnila v čarodějnickou školu. První tři vyučovací hodiny jsme si užili čarodějnické počítání, čarodějnický diktát a některé z čarodějnic a čarodějů začali mluvit dokonce i anglicky 🙂 . Před odletem ven jsme se už jen naladili poslechem čarodějnické písně, vyčarovali jsme si z našich čarodějů a čarodějnic několik skupin, které při našem putování musely plnit několik čarodějnických úkolů a díky tomu se tak stát co nejúspěšnějším čarodějnickým týmem 🙂 . Samozřejmě jsme nezapomněli ani na zdobení naší školní májky. FOTO

Mateřská školka

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-2-1024x768.png.

Ve čtvrtek jsme si připomněli každá třída Den Země (který připadá na 22.4.). Ve třídách jsme si poslechli písničku Chválím Tě Země má (Z.Svěrák, J. Uhlíř). Poté jsme vyrazili každá třída jiným směrem sbírat odpadky. 1. třída směr hřiště a okolí, 2.třída směr Zámyšl a 3. třída směr Častonice. Děti se pustily do sbírání s velkým odhodláním. Bohužel i letos nezůstaly pytle prázdné. FOTO

Od 12. dubna 2021 se vrací do naší školy všichni žáci 1. – 3. ročníku ZŠ a také naši předškoláci z Mařenky. Děti budou testovány ve škole.

Školní autobus pojede pouze se známou změnou, že „trojka“ odjíždí o cca půl hodiny dříve.

Mgr. Milan Matouš

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Hlavňovice

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.

Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým opatřeními v ČR je potřebné organizaci zápisu

přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální

možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Na základě vydaných informací a doporučení

ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro

školní rok 2020/2021 ze dne 5. 03. 2021 se v naší škole zápis uskuteční

ve dnech od 6. dubna 2021 do 9. dubna 2021.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ , zápisový lístek a popřípadě další požadované dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy

wp.skolahlavnovice.info.

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním dodáním – vyplněné:

a. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b. zápisový lístek

a popřípadě další vyplněné požadované dokumenty přinesete do školy nebo vhoďte do poštovní schránky na budově obecního úřadu

2. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 342 01 Sušice.

3. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail

a. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

Žádost o odklad školní docházky – postupuje se stejně jako u žádosti o přijetí.

Nutno však navíc přiložit :

1/Žádost o odklad povinné školní docházky (včetně žádosti o přijetí k základnímu vzděl.)

2/Doporučující vyjádření státního školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra (vašeho dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Vzhledem k tomu, že tato pracoviště PPP mají momentálně mírnou časovou prodlevu,

prodlužujeme dobu pro odevzdání podkladů pro odklad školní docházky. Žádost o odklad

vyplněnou zákonnými zástupci odevzdejte do 9. dubna, vyjádření PPP a pediatra odevzdáte

hned, jak to bude možné.

Kritéria přijetí:

Základní škola má dostatečnou  celkovou kapacitu  žáků, takže by

všichni zájemci o přijetí měli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, budou žáci přijímáni

podle následujících kritérií:

1. Spádovost – přednostně jsou přijímáni žáci, kteří spádově patří do ZŠ Hlavňovice.

Rozhodnutí o přijetí:

Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2,

Zákona č. 561 v platném znění, po zpracování „Žádostí“ na webových stránkách školy a na

veřejně přístupném místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy).

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do 1.ročníku ZŠ

Zápisový lístek

Žádost o odklad

Od 1. 3. 2021 jsou na základě usnesení vlády uzavřeny  všechny základní a mateřské školy. 

U škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Distanční výuka tedy probíhá nejen ve 3. ročníku, jako doposud,

ale i v 1. a 2. ročníku a také v MŠ u dětí předškolního věku.

Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT.

Začátkem ledna jsme ve ŠD oslavili svátek Tří králů. Děti se v rámci toho seznámily nejprve s dary králů, vč. domácího kadidla. Dále si vyrobily tradiční fanfrnoch pomocí obyčejných kelímků s provázkem. Též si připomněly dávné (dnes již zapomenuté) zvyky konané v tento den – věštění z plamene svíčky. V neposlední řadě prošly samotnou cestou Kašpara, Melichara a Baltazara (pouští, lesem a mořem – hra na rozvoj smyslů). Završením všeho pak bylo kolektivní tematické dekorování školních prostor. 🙂 FOTO

Když je sníh, proč si ho neužít 🙂 FOTO

FOTO

Vzhledem k současné situaci se vrací do školních lavic 4. ledna 2021 pouze žáci 1. a 2. ročníku a děti MŠ.

Žáci 3. ročníku se budou opět vzdělávat distančně.

Věřím, že jste si užili hezké vánoční prázdniny.

Protože jsme spolu nebyli a naopak jste strávili čas společně se svými rodinami a známými, posílejte děti do školy v dobrém zdravotním stavu a bez podezření na jakoukoli nákazu.

Do nového roku Vám všem přeji za všechny zaměstnance naší školy především hodně zdraví a vše dobré.

Mgr. Milan Matouš, řed. školy