header image

Základní škola

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 12. 4. a  13. 4. 2022 přidělena registrační čísla

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

ČÁRY, MÁRY, RATATA, NACHYSTEJTE KOŠŤATA 🙂 Naše škola byla v pátek plná čarodějnic a čarodějů. I počasí nám přálo, tak jsme si zasoutěžili na hřišti. FOTO

V pátek 22. 4. oslavila naše země svůj svátek a my jsme si ho připomněli celá škola písničkou „Chválím tě Země má“, dále měly děti 4 stanoviště, kde plnily různé úkoly, např. skládačky a roztřídění odpadu a potom každá třída uklidila kousek té naší krásné přírody sběrem nepořádku v okolí hřiště a lesa 🙂 FOTO

Minulý týden jsme po covidové pauze navštívili Gymnázium v Sušici, kde si pro nás studenti připravili pestré představení pohádek. Celým programem nás prováděli Šmoulové a zhlédli jsme pohádky Sněhurka, Lotrando a Zubejda a Červenou Karkulku. Děti byly nadšené i my učitelé. 🙂 FOTO

Budou z nás zahradníci, zkusili jsme si naklíčit řeřichu a zaseli jsme semínka cínií a rajčátek to bude úroda. FOTO

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku, který se koná dne

12. 4. a 13. 4. 2022 od 14h

nezapomeňte na kopie rodného listu a OP ..:o)

                                      

Gratulujeme všem našim dětem, které nás reprezentovaly na recitační soutěži v Sušici. Přivezly nám krásné 2. místo AK a 3. místo EM a LCH. 🙂 FOTO

Jak jsme dělali pokusy se živly (voda, země) a poznávali skupenství . FOTO

Chvilku si děti zahrály na zvířátka 🙂 FOTO

V pondělí 21. 2. u nás ve škole proběhla kvůli covidovým opatřením třídní recitační soutěž ve které vítězné děti postoupily do kola školního, které se konalo následně v úterý 22.2. Naši školní vítězové budou naši školu reprezentovat v Sušici. Držíme palce. FOTO