header image

Základní škola

Ve čtvrtek 25.6. proběhl v Hlavňovicích „Třeťácký den“. Pro děti byla připravena stopovaná po lese, ve které plnily úkoly a nakonec našly sladký poklad. Potom na hřišti všichni soutěžili v různých sportovních disciplínách. Nakonec si spokojení u ohně opekli buřty.

V pátek 26.6. jsme se s třeťáky vydali na pěší výlet přes Suchou do Petrovic. Tam se děti vyřádily na dětském hřišti. I přes nepříznivou předpověď nám nakonec počasí přálo a celý pátek dokonce krásně svítilo sluníčko. Foto

 

V pátek 26.6.2020 vyrazil náš 2. ročník na pěší školní výlet směr Zámyšl. Bylo skvělé, že jsme mohli po dlouhé době vyrazit zase úplně kompletně :-).  Původní trasa našeho výletu měla být o něco delší a návrat byl plánovaný přes Suchou. Ale vše bylo jinak 🙂 . Velké díky rodině Hrachů, Hosnedlů a Velkoborských jsme strávili na Zámyšli skvělé dopoledne. Děti krmily jejich kozičky, ovce, prohlédly si veškeré hospodářství, které bylo doplněno úžasným  výkladem pana Hosnedla a velkým zážitkem byla pro děti i prohlídka a vyzkoušení techniky, kterou u Hosnedlů používají. Na závěr této naší  skvělé návštěvy bylo velkým a milým překvapením pro nás všechny občerstvení :-). Ještě jednou moc děkujeme.Po ukončení a velkému  poděkování Kubíkovo rodině jsme vyrazili zpět přes Zvíkov kolem pomníčku Marušky Klímů směr škola Hlavňovice. Po celou dobu výletu byly děti moc hodné, bezproblémové a působily velmi spokojeně. Foto

V pátek 26.6. jsme se po 3,5 měsících všichni společně sešli. Cílem výletu 1. třídy bylo vystoupit na blízký kopec – Borek. Počasí nám přálo, a tak jsme  vrchol Borku dobyli. Cestou jsme  plnily úkoly – přírodovědné, dovednostní. Za splnění úkolů dostaly děti indicie, které použily na vrcholu Borku k najití  pokladu.Povedlo se. :-)

Z Borku jsme pokračovali do Velhartic, kde jsme navštívili cukrárnu a nakoukli jsme do Muzea šumavských minerálů. Zpátky  do školy nás odvezl pan Cába školním autobusem. Foto

Provoz ZŠ Hlavňovice bude zahájen od 25. 5. 2020 .

 

0520_čestné_prohlášení