header image

Mateřská škola

To jsme my, Mařenky – učíme se, tvoříme, hrajeme si… 🙂  FOTO

Nový školní rok nám dovolilo počasí zahájit na zahradě před základní a mateřskou školou. Všechny děti a rodiče přivítal pan starosta a pan ředitel. V mateřské škole „Jeníčci“ je 20 dětí, „Mařenka“ má 12 dětí. V základní škole nastoupilo do 1.třídy 19 prvňáčků, 2.třída 16 dětí a 3.třída 26 dětí. Všem přejeme hezký a úspěšný školní rok 2020/2021.Foto

V pondělí 29.6.2020 proběhlo pasování budoucích prvňáčků.Letos kvůli koronaviru trochu  v jiné podobě než jsme zvyklí. Rodiče s dětmi se sešli ve své třídě se  svou  budoucí paní učitelkou Martinou Faltovou. Pak se děti  představily, popovídaly, pohrály, zazpívaly a dostaly svoji první jedničku :-). Po skončení proběhlo pasování a opékaní buřtíků na hřišti. Foto

 

V úterý 23.3.2020 bylo krásně a tak jsme se konečně dočkali naší každoroční „královské jízdy“. Děti si přivezly do MŠ kola nebo odrážedla a těšily se na projížďku a pár závodních disciplín na hřišti. Každý závodil co mu síly stačily, aby si na závěr zasloužil medaily a  sladkou odměnu. Foto

 

Dne 19.6. jsme jeli na výlet do Buršic u Kolince,  kde se nachází „JEZDECKÁ STÁJ LEGACY BURŠICE“. Majitelé Březinovi se o nás velmi dobře starali po celé dopoledne. Měli pro nás připravený bohatý program. Ukázali nám a představili koně, které chovají, kde žijí a jak se o ně starají. Procházkou jsme došli i na venkovní jízdárnu, kde se děti mohly na koni povozit. K tomu všemu jsme měli krásné počasí a celé dopoledne jsme si společně moc hezky užily. Foto 

Během karantény se naši předškoláci změnili v pilné včelky a během distanční výuky plnili mnoho různých úkolů. Projekt včelky zakončili společně s mladšími kamarády v mateřské škole, kde si ještě doplnili znalosti včelí tématiky. Za vzorné plnění úkolů doma i v mateřské škole na děti čekaly v tělocvičně zábavné soutěže, hry a také stezka, která je přivedla k úlu plného medu. Nechyběly ani diplomy a kornoutky se sladkostmi. Foto 🙂

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 11. a 12. 5. 2020 přidělena registrační čísla

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy