header image

Školní družina

Na „Den dětí“ byly pro děti ve školní družině ( všechny ročníky ) připraveny sportovní aktivity v podobě soutěží. Děti si např. vyzkoušely jaké to je chodit v botách Sedmimílkách 🙂 , přenášet vodu z bodu A do bodu B ( rozhodující množství v daný čas ) a mnoho dalšího. FOTO

FOTO

V měsíci únoru jsme se ve školní družině u prvňáčků poprvé setkali s kouzly v podobě pokusů. Nejprve jsme zkoušeli, co udělá tření balonku s alobalovými kuličkami (statická elektřina), na to jsme si uhnětali dvě sopky a postarali se o jejich ,,erupci“ (Ocet (kyselina) nám zreagoval se sodou (zásada). Vznikla voda, octan sodný a také oxid uhličitý, který nám vybublal ze sklenice ven).V dubnu, po otevření škol, jsme se k pokusům opět vrátili. Proveden byl pokus tzv. ,,Faraónův had“ a na závěr měsíce si malí čarodějové a malé čarodějky namíchali kouzelný lektvar (zkoušení hustoty kapalin).  🙂 FOTO

Vyrábění v družině FOTO

FOTO

Od 12. dubna 2021 se vrací do naší školy všichni žáci 1. – 3. ročníku ZŠ a také naši předškoláci z Mařenky. Děti budou testovány ve škole.

Školní autobus pojede pouze se známou změnou, že „trojka“ odjíždí o cca půl hodiny dříve.

Mgr. Milan Matouš

Od 1. 3. 2021 jsou na základě usnesení vlády uzavřeny  všechny základní a mateřské školy. 

U škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Distanční výuka tedy probíhá nejen ve 3. ročníku, jako doposud,

ale i v 1. a 2. ročníku a také v MŠ u dětí předškolního věku.

Podrobné informace jsou na stránkách MŠMT.

Aneb jak si děti ze školní družiny (první i druhý ročník) užívaly sněhu… 🙂 FOTO

Začátkem ledna jsme ve ŠD oslavili svátek Tří králů. Děti se v rámci toho seznámily nejprve s dary králů, vč. domácího kadidla. Dále si vyrobily tradiční fanfrnoch pomocí obyčejných kelímků s provázkem. Též si připomněly dávné (dnes již zapomenuté) zvyky konané v tento den – věštění z plamene svíčky. V neposlední řadě prošly samotnou cestou Kašpara, Melichara a Baltazara (pouští, lesem a mořem – hra na rozvoj smyslů). Završením všeho pak bylo kolektivní tematické dekorování školních prostor. 🙂 FOTO

Vzhledem k současné situaci se vrací do školních lavic 4. ledna 2021 pouze žáci 1. a 2. ročníku a děti MŠ.

Žáci 3. ročníku se budou opět vzdělávat distančně.

Věřím, že jste si užili hezké vánoční prázdniny.

Protože jsme spolu nebyli a naopak jste strávili čas společně se svými rodinami a známými, posílejte děti do školy v dobrém zdravotním stavu a bez podezření na jakoukoli nákazu.

Do nového roku Vám všem přeji za všechny zaměstnance naší školy především hodně zdraví a vše dobré.

Mgr. Milan Matouš, řed. školy