Zápis do MŠ

Srdečně Vás zveme k zápisu k předškonímu vzdělávání, který se koná dne

 11. 5. a 12. 5. 2020 od 14h do 16h

nezapomeňte na kopie očkovacího průkazu, rodného listu a OP, které můžete na rozdíl od žádosti poslat i prostým emailem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat  bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci dojde ke změně organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

se v naší škole uskuteční zápis ve dnech  11. 5. a 12. 5. 2020 od 14h do 16h

Vzhledem k  uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců .

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a další požadované

dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy (wp.skolahlavnovice.info).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

  1. osobním podáním – vyplněnou „ Žádost o přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání“ a další požadované dokumenty přineste osobně do školy, nebo je v obálce s nápisem

        „Zápis do MŠ “ vhoďte do poštovní schránky na budově Obecního úřadu Hlavňovice;

  1. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42 Kolinec.
  2. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail
  3. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);
  4. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

Žádost o přijetí vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro komunikaci a příp. sdělení registračního čísla).

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy wp.skolahlavnovice.info, neboť se situace neustále vyvíjí. Pokud by do zahájení zápisu došlo ještě k dalším změnám, budeme Vás informovat právě prostřednictvím webových stránek.

Pokud nemáte možnost si vytisknout a vyplnit níže uvedené dokumenty, budou k dispozici v době zápisu (vstupní  chodba budovy školy), kam se bude moci vstupovat jednotlivě.

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

 

zadost_prijeti_ms_2020_21

Čestné prohlášení k očkování dítěte

ms_ev-list

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolahlavnovice.info/wp-trackback.php?p=1908 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.