Zápis do MŠ

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 11. a 12. 5. 2020 přidělena registrační čísla

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolahlavnovice.info/wp-trackback.php?p=1974 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.