Zápis do 1. ročníku 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Hlavňovice

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 – v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.

Vzhledem k vyhlášeným protiepidemickým opatřeními v ČR je potřebné organizaci zápisu

přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální

možnosti a omezení jednotlivých účastníků. Na základě vydaných informací a doporučení

ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro

školní rok 2020/2021 ze dne 5. 03. 2021 se v naší škole zápis uskuteční

ve dnech od 6. dubna 2021 do 9. dubna 2021.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ , zápisový lístek a popřípadě další požadované dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy

wp.skolahlavnovice.info.

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše

uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním dodáním – vyplněné:

a. žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

b. zápisový lístek

a popřípadě další vyplněné požadované dokumenty přinesete do školy nebo vhoďte do poštovní schránky na budově obecního úřadu

2. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 342 01 Sušice.

3. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail

a. (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

Žádost o odklad školní docházky – postupuje se stejně jako u žádosti o přijetí.

Nutno však navíc přiložit :

1/Žádost o odklad povinné školní docházky (včetně žádosti o přijetí k základnímu vzděl.)

2/Doporučující vyjádření státního školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra (vašeho dětského lékaře) nebo klinického psychologa

Vzhledem k tomu, že tato pracoviště PPP mají momentálně mírnou časovou prodlevu,

prodlužujeme dobu pro odevzdání podkladů pro odklad školní docházky. Žádost o odklad

vyplněnou zákonnými zástupci odevzdejte do 9. dubna, vyjádření PPP a pediatra odevzdáte

hned, jak to bude možné.

Kritéria přijetí:

Základní škola má dostatečnou  celkovou kapacitu  žáků, takže by

všichni zájemci o přijetí měli být uspokojeni. Pokud tomu tak nebude, budou žáci přijímáni

podle následujících kritérií:

1. Spádovost – přednostně jsou přijímáni žáci, kteří spádově patří do ZŠ Hlavňovice.

Rozhodnutí o přijetí:

Seznam dětí (registrační čísla), které byly do školy přijaty, uveřejníme dle § 183, odst. 2,

Zákona č. 561 v platném znění, po zpracování „Žádostí“ na webových stránkách školy a na

veřejně přístupném místě (nástěnka u hlavního vchodu do školy).

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do 1.ročníku ZŠ

Zápisový lístek

Žádost o odklad

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolahlavnovice.info/wp-trackback.php?p=2289 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.