Zápis do MŠ – květen 2021

Srdečně Vás zveme k zápisu k předškonímu vzdělávání, který se koná dne

10. 5. až 13. 5. 2021.

nezapomeňte na kopii rodného listu a OP, které můžete na rozdíl od žádosti poslat i prostým emailem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat  bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vzhledem k současné situaci dojde opět ke změně organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se v naší škole 

uskuteční zápis ve dnech 10. 5. až 13. 5. 2021.

Vzhledem k  uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Zápis nebude probíhat tradičním způsobem, ale bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců .

Zákonní zástupci vyplní „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a další požadované

dokumenty, které budou k dispozici na webové stránce naší školy (wp.skolahlavnovice.info).

Požadované vyplněné dokumenty doručí zákonný zástupce dítěte do školy v průběhu výše uvedených dní jedním z následujících způsobů:

1. osobním podáním – vyplněnou „ Žádost o přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání“ a další požadované dokumenty přineste osobně do školy, ve dnech 11.5. a 12.5 od 15h do 17h

2. nebo je v obálce s nápisem „Zápis do MŠ “ vhoďte do poštovní schránky.

3. poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hlavňovice, Hlavňovice 7, 341 42       Kolinec.

4. e-mailem s uznaným elektronickým podpisem( nelze poslat jen prostý e-mail) (e-mail školy: info@skolahlavnovice.info);

5. prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky: 2ubjukk);

Žádost o přijetí vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro komunikaci a příp. sdělení registračního čísla).

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby sledovali webové stránky školy wp.skolahlavnovice.info.

Pokud nemáte možnost si vytisknout a vyplnit níže uvedené dokumenty, budou k dispozici v době  osobního podání zápisu (vstupní  chodba budovy ZŠ), kam se bude moci vstupovat jednotlivě.

Mgr. Milan Matouš, ředitel ZŠ a MŠ Hlavňovice

Žádost o přijetí do MŠ

ms_ev-list

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolahlavnovice.info/wp-trackback.php?p=2307 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.