Návštěva kostela v Hlavňovicích

Každé pondělí po adventní neděli si při rozsvěcování adventního věnce s dětmi zazpíváme vánoční koledy a písničky. Naše paní asistentka Jana K. nás doprovází na hudební nástroje, které mění. Dnes jsme také využili umění  asistentky Jany K.  a navštívili jsme místní kostel. Nejdříve jsme se seznámili s dalším hudebním nástrojem – varhanami. Prohlédli jsme si je a paní asistentka nám ukázala, jak se na ně hraje. Pak jsme se usadili v lavicích, zapálili jsme adventní věnec a zaposlouchali se do vánočních a pohádkových melodií. Také jsme si zazpívali. Paní asistence moc děkujeme. Bylo to milé zpestření. :-) FOTO

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolahlavnovice.info/wp-trackback.php?p=2595 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.