1. tř. PČ

Prvňáčci vyrazili na hodinu pracovní činnosti do lesa vyrábět obrazy z přírodnin. FOTO

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolahlavnovice.info/wp-trackback.php?p=2792 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.