header image

 

A je to tady 🙂 …..vysvědčení, pro které pracujeme celých deset měsíců. Po jeho rozdání jsme se tradičně za hudebního doprovodu našeho pana ředitele symbolicky rozloučili  s našimi  třeťáky a popřáli jim vše nej ve Velharticích. Foto 🙂

 

Ve čtvrtek si 1. – 3. třída připomněla událost o Marušce Klímové. Navštivili jsme památník, který byl k této smutné události postaven nedaleko Zvíkova. 1. a 2. třída putovala pěšky, třeťáci k památníku dojeli na kolech. Foto 🙂

Ve středu byli na školním hřišti pasováni noví prvňáčci. Do příští první třídy nastupuje 15 prvňáčků, kteří společně s rodiči a se svou novou paní učitelkou splnili na jedničku několik úkolů. Za odměnu  byli pasováni  už na opravdové školáky. Na závěr jsme si společně opekli buřtíky. Naše předškoláky čekalo ještě společné spaní v Mařence, třeťáci zase strávili noc v tělocvičně.  Foto 🙂

Středa byla velmi pestrým dnem. Ráno 1. a 2. třída vyrazila na koupání do rybníku Bušek, kde si děti užily krásné dopoledne. Třeťáci přes les (Borek) putovali za panem učitelem Kehartem, aby se seznámili s prostředím, do kterého zavítají po prázdninách. Cestou jsme se osvěžili u známých „mlejnků“. Foto 🙂

ZŠ Velhartice nás pozvala tradině k sobě na atletické závody.  Naše děti spadaly do dvou kategorií: 1. kategorie = 1. a 2. třída a 2. kategorie =  3. a 4. třída. Soutěžilo se v těchto disciplínách: skok do výšky, skok do dálky,  hod míčkem, vytrvalost a sprint. Velhartické škole moc děkujeme za krásné sportovní dopoledne. Foto 🙂

Ve čtvrtek všechny děti z MŠ i ZŠ odjely společně na výlet do Plzně. Školkové děti měly svůj program v dětském světě Lvíček. Školní děti zavítaly do Plzeňského historického podzemí. Procházeli jsme  labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století. Během prohlídky děti poznávaly život pod městem. Také jsme se seznámili s historií vaření piva při návštěvě Pivovarského muzea.  Při zpáteční cestě jsme udělali krátkou zmrzlinovou zastávku ve Švihově. Foto 🙂

Předškoláci z Mařenky si pro naše nejmenší (Jeníčky) připravili dobrodružnou stopovanou. Ukončená byla hledáním pokladu, které bylo úspěšné.  Foto 🙂

V průběhu května probíhala již tradičně v rámci hodin TV kvalifikace do okresního  kola atletického trojboje v Klatovech. Děti plnily tyto disciplíny – hod míčkem, skok daleký a sprint na 50m. Na základě výkonů všech dětí, byli nominováni tito žáci – Honza V., Fanda T., Terezka J. a Eliška M. Tito atleti odjeli reprezentovat naši školu v okresním  kole atletického trojboje v Klatovech. Finále se v kategorii 1. – 3. třída zúčastnilo   15 škol ze širokého okolí. Naše malá škola obsadila v silné konkurenci velkých škol neuvěřitelné 1. místo. V rámci jednotlivců  dosáhl velkého úspěchu Honzík V. z 3. třídy, který skončil na úžasném 1. místě. Všem patří velká gratulace za krásné výkony, které vedly k historickému sportovnímu úspěchu naší školy. Foto 🙂

Školní děti svůj svátek již tradičně oslavily ve Velharticích, kde si pro ně žáci z 8. a 9. třídy připravili známý Pohádkový les. Letost byl na téma známého hrdiny Harry Potter. Po projití všech stanovišť jsme se přemístili na školní hřiště, kde děti plnily sportovní aktivity. Čekalo nás i velmi příjemné občerstvení, které pro nás připravila ZŠ Velhartice. Moc děkujeme. Po skončení akce, děti 1. ročníku putovaly nejkratší cestou do Hlavňovic. Žáci 2. a 3. třídy podnikly krásnou procházku kolem Borku s cílem také ZŠ Hlavňovice. Foto 🙂

Děti ze školky oslavily dětský den pohybem. Na místním hřišti prožily krásné cyklistické dopoledne. Formou různých her se seznámily, jak se mají správně chovat na silnici, aby se jim nic nestalo. Foto 🙂