header image

 

V pátek školáci navštívili divadlo v Klatovech, kde jsme viděli velmi krásné představení o Mrazíkovi. Šlo o již osmý muzikál Základní umělecké školy Josefa Kličky Klatovy. Foto 🙂

 

Ve středu při hodině tělocviku jsme s dětmi ze 3. ročníku za hezkého počasí  svižnou chůzí vystoupili na vrchol Borku, kde jsme se zapsali do vrcholové knihy. Foto 🙂

Pan Koplent si pro naše děti opět připravil krásné povídání v místním kostele o tajemství Vánoc.  Děti měly také za úkol najít sošky tří králů, které se Ježíškovi z betlému záhadně ztratily a společně s nimi jsme do Betléma za Ježíškem za hudebního doprovodu pana ředitele putovali. Foto 🙂

V pátek si  děti ze 3. třídy  tradičně zahrály na mudrce z Východu –  Kašpara, Melichara a Baltazara. Postupně mudrci všem svým kamarádům ze školy, ze školek a všem zaměstnancům zazpívali a popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce.

V neděli naše děti vystoupily na tradiční předvánoční akci nazvané Z nebe posel přichází, kde vystoupil také pěvecký sbor Metanoia. Foto 🙂

V předvánoční atmosféře si pro nás děti z mateřské školky připravily besídku, kde nám zahrály příběhy s vánoční a zimní tématikou. Foto 🙂

V pátek  nás ve škole a školce navštívil Ježíšek. 🙂 Společně jsme si  nejprve zazpívali koledy a pak se šli podívat, čím nás  Ježíšek obdaroval. Po rozbalení krásných dárků jsme se občerstvili výborným cukrovím od maminek. Pak jsme vyrazili do lesa, kde jsme obdarovali dobrotami lesní zvířátka. Když jsme se vrátili, čekal nás sváteční oběd. Foto 🙂

V pátek k nám do školy tradičně přijely navodit tu správnou vánoční atmosféru děti z pěveckého sboru při ZŠ Velhartice pod doprovodem paní učitelky Marie Volfové. Zazpívaly nám adventní a vánoční písně. Moc děkujeme 🙂 Foto 🙂

V pátek  od 14h v KD Hlavňovice děti z MŠ a ZŠ Hlavňovice potěšily svým vystoupení naše babičky, dědečky, letos ale i všechny přítomné občany. Děti z MŠ si pod vedením svých učitelek  připravily  divadelní představení.  Školáci zazpívali  adventní a zimní písničky, své taneční umění nám předvedly i děti z  tanečního kroužku, dramatického a letos poprvé i z kroužku mažoretek.  Foto 🙂

Ve čtvrtek  k nám po roce opět zavítali Mikuláš s andělem a čerty z Velhartic. Postupně navštívili všechny děti v naší MŠ a ZŠ.  Děti byly obdarovány čerty z vánočkového těsta z pekařství Rendl. Foto 🙂