header image

 

Ve čtvrtek děti ze školky navštívily tradičně zemědělskou usedlost u Šveců, kde se seznámily s jarními přírůstky zvířátek. Foto 🙂

Jarní  divadelní trénování vyvrcholilo dnes školní besídkou. Každá třída sehrála tři obrazy známého dětského příběhu Mach a Šebestová. Foto 🙂

Ve čtvrtek školkové i školní děti uviděly klaunské vystoupení, které bylo plné známých cirkusových čísel.  Foto 🙂

V pátek ke dni matek proběhla v zahradě Mařenky Zahradní slavnost. Maminky a děti plnily rozmanité úkoly. Bylo to příjemné odpoledne. Foto 🙂

Ve čtvrtek odpoledne se ve školním ateliéru sešli tatínkové se svými dětmi a pustili se do vyrábění. Společně chystali dárek pro maminku. Foto 🙂

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k přeškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 6. 5. 2019 přidělena registrační čísla

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Z důvodu závady na novém autobusu platí 7.6. 2019 jízdní řád 0918 s dvěma autobusy !!!

https://www.velhartice.cz/ouvelhartice/user/2018/Skol_bus_2018_1.pdf

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 16. 4. a 17. 4. 2019 přidělena registrační čísla

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Milan Matouš

ředitel školy

Od 14 h se na místním hřbitově v Hlavňovicích konala pietní vzpomínka  na tragickou smrt Marušky Klímové, která zemřela v květnu 1945 po nešťastném výstřelu amerického vojáka. Vzpomínka se konala za přítomnosti delegace velvyslanectví USA.  Děti z naší školy pod vedením p. uč. Matoušové a p. ředitele Matouše svým zpěvem přispěly tomuto zastavení. Foto 

V pátek děti 3. ročníku navštívily středisko environmentální výchovy v Horažďovicích – PROUD. Čekal nás výukový program – Tajemství mraveniště. Děti se seznámily s životem uvnitř mraveniště. Dozvěděly se, jak mají mravenci rozdělenou práci, co všechno dělají během roku a kdo je v mraveništi nejdůležitější… Každý si také otestoval, jestli má tak dobrý čich jako mravenec.  Foto 🙂