header image

 

Dnes 19. 6. jsme měli dorazit bez aktovek, ale s něčím originálním 🙂 a zadařilo se, posuďte sami FOTO

Ve čtvrtek 18. 6. jsme jeli na sportovní den do Velhartic, kde se pořádal pětiboj, Myslím, že se zadařilo a děti dovezli krásné medaile. FOTO

I naši třeťáci ve středu 19. 6. ukončili svůj plavecký kurz, za který si dovezli „mokrý“ diplom. FOTO

Dnešním dnem ukončily svůj plavecký kurz naši předškoláci. FOTO

Čas letí jako voda a blíží se nám prázdniny. Poprosili jsme rodiče Štěpánů, kteří pracují na záchranné službě, zda by nám připravili v úterý 18. 6. v družině malé povídání ohledně první pomoci a úrazů. Patří jim veliké díky, za krásné odpoledne. FOTO

V pátek 14. června se vydali naši třeťáci do Klatov na atletické závody. Čekal je skok do dálky, běh na 50m a hod do dálky. Našim zúčastněným sportovcům ( Deniel, Lucie, Nela,Nikolas) patří veliké díky, dovezli diplom za krásné 7. místo 🙂 FOTO

Paní učitelka Kolářová pozvala „své“ budoucí čtvrťáky do školy, kde je provedla školou a ukázala co je čeká. Čekala na nás od paních kuchařek i výborná svačinka. Nejvíce si děti užily vyrábění v pracovní dílně 🙂 FOTO

FOTO z plavání našich třeťáků 🙂

Dne 2. května vyrazila školka k rodině Šveců, podívat se jak to chodí v zemědělství. FOTO

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy,

příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

          žadatele o přijetí, jímž byla při zápisu dne 15. 5. 2024 přidělena registrační čísla

MŠ –  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

V Hlavňovicích 5. 6. 2024                                 Mgr. Milan Matouš, ředitel školy