header image

 

V pondělí 20. 5. jsme si připomenuli mezinárodní den včel. Pozvali jsme si na odpoledne do školní družiny, včelaře pana Kopačku, kterému ještě jednou moc děkujeme. Možná někdo v budoucnu z dětí se také stane včelařem 🙂 FOTO

14.5. jsme oslavili den všech maminek a tatínků. Součástí vystoupení byly secvičené pohádky „Bouda budka“ a „Kečupový král“. Dále jsme zazpívali písničky pro maminky a tatínky. Zahráli jsme také hasičské vystoupení. Vše jsme zakončili společným pohoštěním na zahradě, za které děkujeme všem maminkám 😇 FOTO

4. května se děti z MŠ i ZŠ účastnily vystoupení na hasičské slavnosti. Děti z MŠ si připravili scénku z hasičského prostředí a děti ze ZŠ taneční a pěvecké vystoupení. FOTO

Maminky slaví svůj svátek a děti si pro ně společně se svými tatínky vyrobili dáreček, kterým doma obdarovali své maminky. Děkujeme tatínkům, že i přes mnohé obavy, výrobek s dětmi zdárně dokončili. FOTO

Základní  škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 žadatele o přijetí, kteří byli u zápisu dne 10. 4. a  11. 4. 2024 a  jímž byla přidělena registrační čísla

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20, 21, 22, 23

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hlavňovice, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

V Hlavňovicích 9. 5. 2024                                   Mgr. Milan Matouš, ředitel školy

FOTO

FOTO

Čarodějnice v MŠ. FOTO

Trochu něco nastudovat, jak čarodějnice funguje ve škole a po té soutěže na hřišti 🙂 FOTO

Ve čtvrtek 25. dubna se naši zástupci 1., 2. a 3. třídy vydali reprezentovat naší školu do Sušice na fotbalový turnaj McDonald´s Cup. Všichni si odvezli spousty nových zkušeností a krásné 4. místo. :-). Měli jsme sebou i skvělé fanynky, které se toho nebály. Děkujeme organizátorům a panu řidiči školního autobusu. FOTO